De binnenvaart heeft begin juni opnieuw erkenning gekregen van het Steunpunt RI&E voor de geactualiseerde Branche RI&E Binnenscheepvaart. Hiermee kunnen branches centraal een generieke RI&E op stellen voor de eigen sector. De binnenvaart heeft zo’n branche RI&E bijgewerkt voor alle wettelijke wijzigingen, deze is door het CBRB, BLN en Nautilus geactualiseerd. Deze geactualiseerde RI&E is opnieuw erkend door het Steunpunt RI&E. Bedrijven tot 25 werknemers kunnen de branche RI&E gebruiken en vallen hierdoor buiten de toetsingsplicht door een gecertificeerde Arbodeskundige. Meer informatie