Retro reflectie coëfficiënt gaat over reflectie en is langzaam een nieuwe standaard aan het worden. In veel gevallen is een hoge reflectie en natuurgetrouwe beleving belangrijk. Zo niet in de stuurhut van een schip. Daar is doorgaans meer dan voldoende licht en willen we juist voorkomen dat reflectie de zichtbaarheid op schermen negatief beïnvloed.

De methoden die gewoonlijk worden gebruikt voor het meten van lichtreflectie en lichtverspreiding geven geen verklaring hoe een plafondoppervlak wordt waargenomen en ervaren. De retro reflectie coëfficiënt helpt om het plaatje compleet te maken. Deze coëfficiënt wordt afgeleid van een methode om de hoeveelheid licht te meten wat gereflecteerd wordt door geverfde lijnen op wegen; hoeveel licht wordt gereflecteerd naar de bestuurder wanneer deze op een donkere weg rijdt met groot licht aan. Dit wordt beschreven in de standaard EN 1436. Gemeten waarden van dit type geverfde oppervlakken variëren van 0 tot 120, waarbij de waarde 50 laag betekent, boven de 70 hoog en een waarde van 60 als optimaal beschouwd wordt voor leefruimtes. Voor stuurhutten adviseren materiaal met een retro reflectie coëfficiënt van 50 of lager. Bijgevoegde foto’s laten het effect van de materiaalkeuze duidelijk zien.