Het kabinet heeft op 24 april bekend gemaakt dat er € 79 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor retrofit van de binnenvaart. Een groot deel van dit bedrag wordt in de periode 2015 tot 2021 beschikbaar gesteld, dit gaat om een bedrag van €63 miljoen.

Bovengenoemd bedrag voor de binnenvaart komt uit een groter pakket van € 5,1 miljard dat wordt vrijgemaakt voor de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Het grootste gedeelte van dit bedrag zal worden besteedt aan maatregelen voor de natuur en landbouw.

De maatregel voor de retrofit gaat uit van het plaatsen van SCR-katalysatoren op bestaande motoren van binnenvaartschepen om de stikstofuitstoot van de motor terug te brengen. Met deze maatregel kan er een stikstofreductie van ruim 80% worden bereikt per schip. Hiertoe wordt de subsidieregeling, die wordt opgesteld in het kader van de Green Deal Zeevaart Binnenvaart en Havens, uitgebreid. De verwachte kosten voor de overheid bedragen € 79 miljoen. De verwachting is dat in 2030 hiermee 4,2 mol/ha/jaar wordt bespaard.

De voorwaarden voor het toekennen van de subsidies zijn nog niet bekend. Voor meer informatie zie: Brief minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de tweede kamer over de structurele aanpak stikstof.